Ośrodek Szkolenia Spawaczy MENTOR to firma szkoleniowa działająca na rynku od ponad 20 lat. Swoje usługi kieruje do odbiorców instytucjonalnych oraz indywidualnych w szczególności z sektora przemysłowego branży przetwórstwa metalowego.

Firma świadczy wysokiej klasy usługi  szkoleniowe i certyfikacji uprawnień głównie w zakresie kwalifikacji spawalniczych i kompetencji Personelu Badań Nieniszczących (NDT). Procesy szkoleniowe oraz egzaminy i certyfikacja umiejętności przebiega pod merytorycznym nadzorem notyfikowanych jednostek takich jak Urząd Dozoru Technicznego, TÜV i Instytut Spawalnictwa.

Firma przygotowuje także kandydatów do uzyskania uprawnień w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego jak również w innych zakresach według zapotrzebowania Zleceniodawcy.

Od wielu lat MENTOR skutecznie pozyskuje dofinansowanie na szkolenia zawodowe w ramach dostępnych aktualnie na rynku projektów unijnych i krajowych (m. in.: Krajowy Fundusz Szkoleniowy). W ramach współpracy w zakresie szkoleń nasi Klienci otrzymują kompleksowe i nieodpłatne przygotowanie dokumentacji oraz wniosków aplikacyjnych jak również monitorowanie procesu realizacji projektu począwszy od doradztwa w zakresie potrzeb i możliwości dostępnych na rynku, aż do jego rozliczenia.

Firma MENTOR posiada System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 oraz wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych a wysokie kompetencje i standard usług potwierdza Akredytacja Bazy Usług Rozwojowych.

Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą.