Zgoda na przetwarzanie danych w formularzu kontaktowym

 

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników strony internetowej www.oss-mentor.pl jest firma Centrum Szkolenia i Doradztwa „MENTOR” Edyta Materowska z siedzibą w Jasło, Kadyiego, nr 12, 38-200. Dane kontaktowe : tel. 13 448 16 66, adres e-mail rodo@oss-mentor.pl . Firma przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia informacji o które prosi Użytkownik.
  2.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
  3.  Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi, a po tym okresie dla celów i przez czas archiwizacji oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  4.  Odbiorcami danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne firmy w celu obsługi formularza kontaktowego oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością firmy, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  5.  Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6.  W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do firmy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.