O firmie

Ośrodek Szkolenia Spawaczy MENTOR to firma szkoleniowa działająca na rynku od ponad 20 lat. Swoje usługi kieruje do odbiorców instytucjonalnych oraz indywidualnych w szczególności    z sektora przemysłowego branży przetwórstwa metalowego.

Firma świadczy wysokiej klasy usługi  szkoleniowe i certyfikacji uprawnień głównie w zakresie kwalifikacji spawalniczych i kompetencji Personelu Badań Nieniszczących (NDT). Procesy szkoleniowe oraz egzaminy i certyfikacja umiejętności przebiega pod merytorycznym nadzorem notyfikowanych jednostek takich jak Urząd Dozoru Technicznego, TÜV i Instytut Spawalnictwa.

Firma  przygotowuje  także  kandydatów  do uzyskania  uprawnień  w  zakresie  obsługi i konserwacji urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego jak również w innych zakresach według zapotrzebowania Zleceniodawcy.

Od wielu lat OSS MENTOR skutecznie pozyskuje dofinansowanie na szkolenia zawodowe w ramach dostępnych aktualnie na rynku projektów unijnych i krajowych (m. in.: Krajowy Fundusz Szkoleniowy). W  ramach  współpracy  w  zakresie  szkoleń nasi Klienci otrzymują kompleksowe  i nieodpłatne przygotowanie dokumentacji oraz wniosków aplikacyjnych jak również monitorowanie  procesu  realizacji  projektu  począwszy  od  doradztwa  w  zakresie  potrzeb i możliwości dostępnych na rynku, aż do jego rozliczenia.

Ośrodek Szkolenia Spawaczy MENTOR posiada System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 oraz wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Wysoki standard usług i kompetencje potwierdza

Akredytacja Bazy Usług Rozwojowych.

Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą.

Czym się zajmujemy

9

Dział I Kursy spawania

 oferuje:

  • nabycie umiejętności praktycznych oraz uprawnień w formie certyfikatów i książeczek spawacza gwarantujących zatrudnienie   w   zawodzie spawacza  w  firmach  krajowych  i  zagranicznych
  • dla najlepszych – oferty pracy w Polsce i  innych krajach Europy
  • możliwość doskonalenia swoich umiejętności dla osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe w dziedzinie spawania
  • możliwość odnowienia (weryfikacji) certyfikatów tracących ważność.
9

Dział II Personel Badań Nieniszczących (NDT)

szkoli i certyfikuje zgodnie z normą    EN ISO 9712 w zakresie:

  • badania wizualne VT1+2
  • badania magnetyczno-proszkowe MT1+2
  • badania penetracyjne PT1+2
9

Dział III Obsługa i konserwacja UTB

organizuje:                                          kursy przygotowujące do uzyskania uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi i konserwacji urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego takich jak: wózki, suwnice, żurawie, wciągarki, podesty ruchome.

doświadczenia

absolwentów

wyszkolonego personelu ndt

Przeszkolonych i certyfikowanych spawaczy

Przeszkolonych i przeegzaminowanych spawaczy

Masz pytania, skontaktuj się z nami

Ośrodek Szkolenia Spawaczy MENTOR

ul. Kadyiego 12
38-200 Jasło

+48 13 448 16 66

+48 889 65 75 75

+48 882 722 732

biuro@oss-mentor.pl

spawanie@oss-mentor.pl

ndt@oss-mentor.pl

udt@oss-mentor.pl